After Bite

After Bite startades för 30 år sedan och har sedan dess hjälpt människor efter insektsbett. Produkten lindrar klådan och svedan efter exempelvis myggbett och getingstick.