GluteoStop

GluteoStop® är ett kosttillskott och är uteslutande avsett för att främja nedbrytningen av gluten i en kost med låg glutenhalt.