Hevea

Hevea (latin: gummiträd), tillverkar diverse produkter som är riktade för barn och har gummibas. Tillverkning i gummi är mycket mer skonsam för miljön, än exempelvis produkter som framställs ur fossila bränslen.