Lyngonia 60 tabletter

  • Utförsäljning
  • 365 kr
  • Ordinarie pris 439 kr
Skatt ingår. Fraktberäknas i kassan.


Beskrivning

Lyngonia är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt för att lindra symtom vid återkommande, lindriga, nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor, såsom svidande känsla när man kissar och/eller behov av att kissa oftare än vanligt. Lyngonia ska endast användas sedan läkare konstaterat att annan allvarlig sjukdom inte föreligger.

Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

För kvinnor över 18 år.

 

Dosering & användning
Rekommenderad dosering för kvinnor (vuxna och äldre): 2 tabletter 2-4 gånger dagligen. Ta tabletterna med ett glas vatten. Lyngonia ska inte användas längre än 1 vecka. Detta läkemedel kan orsaka en grön/brun-färgning av urinen. Om symtomen kvarstår i mer än 4 dagar eller förvärras under tiden som du använder det här läkemedlet, kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal.

Kontakta sjukvården om du får besvär eller symtom såsom feber, svårighet att tömma urinblåsan, krampartad smärta i urinvägarna eller blod i urinen medan du använder detta läkemedel. 

Använd inte Lyngonia om du är allergisk mot mjölonblad eller något av övriga innehållsämnen, eller om du har en njursjukdom.

Ta kontakt med läkare för diagnos och behandling.

Ej för barn och ungdomar under 18 år. Lyngonia rekommenderas inte för män. 

Användning av detta läkemedel under graviditet och amning rekommenderas inte, eftersom säkerheten inte är fastställd. Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.
Innehåll
Den aktiva substansen är extrakt av mjölonblad. 
En tablett innehåller 361–509 mg extrakt (som torrt extrakt) från Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng, folium (mjölonblad), motsvarande 105 mg hydrokinonderivat, beräknat som vattenfri arbutin. 
Vid tillverkning av en tablett åtgår 903-2291 mg torkat mjölonblad. 
Extraktionsmedel: vatten

Övriga innehållsämnen är: maltodextrin, mikrokristallin cellulosa, laktosmonohydrat, talk, natriumstärkelseglykolat (typ A), vattenfri kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat, makrogol 3350, titandioxid (E171), poly(vinylalkohol), röd/gul/svart järnoxid (E172).

Sale

Unavailable

Sold Out